ReadyPlanet.com
dot dot
PK005 ทัวร์กาญจนบุรี ทัวร์สังขละบุรี ทองผาภูมิ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์กาญจนบุรี ทัวร์สังขละบุรี ทองผาภูมิ 3 วัน 2 คืน
(กรุ๊ปเหมา กำหนดวันเดินทางเองได้)
รายละเอียดการเดินทาง
 
วันแรก โรงถ่ายภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวร น้ำตกไทรโยค ทองผาภูมิ เนินกูดดอย บ้านอิต่อง เนินเสาธง
06.30 น. นัดพบกันที่ จุดนัดพบ เดินทางโดยรถตู้หลังคาสูงรุ่นใหม่ล่าสุด
08.00 น. บริการ อาหารเช้าที่ร้านวุ้นเส้นท่าเรือ (มื้อที่ 1)
09.00 น. ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมฉากต่างๆ ซึ่งถูกสร้างอย่างวิจิตรบรรจง เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปกับมุมสวยๆ อย่างจุใจ
10.30 น. แวะเที่ยว น้ำตกไทรโยคใหญ่ ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงาม ไหลลงแม่น้ำแควน้อย (มี 2 น้ำตกใกล้ๆ กัน)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านชนบท (มื้อที่ 2)
13.00 น. มุ่งหน้าตามเส้นทางทองผาภูมิ ปิล็อก บนเส้นทางสายนี้วิวสวยสุดๆ ก่อนถึงอุทยานมีแวะ จุดชมวิว กม. 15 จากนั้นแวะเนินกูดดอย ซึ่งเป็นระเบียงไม้ยื่นออกไปใน
             แนวผา สามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนเขาแหลมได้กว้างไกล
15.00 น. ออกเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก เขตทำเหมืองเก่า ระหว่างทางวิวสวยมาก เห็นน้ำตกไหลจากภูเขาข้างทางด้วย จากนั้นเราจะแวะเที่ยว หมู่บ้านอีต่อง
  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เจริญที่สุดสมัยที่กิจการเหมืองรุ่งเรือง จากนั้นไปชมวิวที่ เนินเสาธง สุดชายแดนไทยพม่า มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนฝั่งพม่างดงามมากซึ่งมีวิวที่สวยงามเกินบรรยายจริงๆ
17.00 น. เข้าพักที่ ภูไอยรารีสอร์ท (ห้องแอร์ 2 ท่าน/ห้อง) หรือระดับเดียวกัน และรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)
   
วันที่สอง เขื่อนเขาแหลม วัดท่าขนุน ป้อมปี่ สังขละบุรี เมืองบาดาล หมู่บ้านมอญ สะพานมอญ
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) จากนั้นชมวิวที่สันเขื่อนเขาแหลม และแวะชมทัศนียภาพของตัวอำเภอที่ วัดท่าขนุน ซึ่งต้องเดินออกกำลังขึ้นเขากับซักเล็กน้อย
10.00 น. ออกเดินทางสู่สังขละบุรี ระหว่างทางวิวสวยอีกแล้ว แวะชม จุดชมทิวทัศน์ป้อมปี่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม สามารถชมทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนที่งดงาม พร้อม
  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
15.00 น. เข้าพักที่ พรไพลินริเวอร์ไซด์(ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น 2 ท่าน/ห้อง)รีสอร์ทสวย สามารถเห็นวิวอ่างเก็บน้ำเขาแหลมได้กว้างไกล
16.00 น. ล่องเรือ สัมผัสสายน้ำเย็นช่ำ พร้อมชมทัศนียภาพของ เมืองบาดาล (Unseen Thailand) หมู่บ้านมอญและสะพานมอญ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 6) พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สาม วัดหลวงพ่ออุตตมะ ด่านเจดีย์สามองค์ พม่า น้ำตกเกริงกระเวีย น้ำพุร้อนหินดาด น้ำตกผาตาด
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 7)
08.00 น. ออกเดินทางไปเที่ยว สะพานมอญ ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย จากนั้นไปไหว้พระที่ วัดหลวงพ่ออุตตมะ และไปเที่ยวต่อที่ด่านเจดีย์สามองค์ และเข้า
  ประเทศพม่า ซื้อของฝากพื้นเมือง
10.00 น. เที่ยวรายทาง ได้แก่ น้ำตกเกริงกระเวีย น้ำตกเล็กๆ ที่สวยงามอยู่ริมถนน รับประทานอาหารเวียดนามมื้อกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ บ้านห้วยอู่ล่องรีสอร์ท
13.00 น. บ่อน้ำพุร้อนหินดาด เราสามารถแช่น้ำแร่ได้ที่นี่ จากนั้นแวะเที่ยวจุดสุดท้ายที่ น้ำตกผาตาด อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวย
  งามมากแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี
16.00 น. แวะซื้อของฝากแถวกาญจนบุรี พร้อมรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
   
อัตราค่าบริการ ( เหมา )
จำนวนคน 6 ท่าน 7 ท่าน 8 ท่าน 9 ท่าน 10 ท่าน
ผู้ใหญ่ 7,400 6,800 6,300 6,000 5,700
 
ราคานี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน ห้องพักปรับอากาศ)
ค่าอาหาร 8 มื้อ น้ำดื่มและของว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนเข้าพม่า
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 
สิ่งที่ควรนำไปด้วย : ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันฝน หมวก ไฟฉาย
 
หมายเหตุ
1. เด็ก อายุระหว่าง 3-12 ปี คิดค่าใช้จ่าย 75% ของราคาผู้ใหญ่
2. เดินทางช่วงเทศกาล  เพิ่ม 500 บาท/ท่าน
3. โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น สภาพภูมิอากาศ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่
   

 
ทัวร์เหมา รับจัดกรุ๊ปท่องเที่ยว

PK001 ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า 4 วัน 3 คืน
PK002 เขาใหญ่ ฟาร์มโชคชัย 2 วัน 1 คืน
PK003 ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ ภูหลวง ภูทอก ภูทับเบิก 4 วัน 3 คืน
PK004 ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา ผาชู้ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์แห่เทียนเข้าพรรษา อุบล & ทัวร์ลาวใต้ 5 วัน 4 คืน
เชียงใหม่ เชียงรายปลายฟ้า 3วัน 2 คืน [SN004]
เชียงราย เหนือสุดแดนสยาม 3 วัน [SN002]
Resort นงนุชรีสอร์ท ชลบุรี
แพคเกจ บ้านริมแคว แพริมน้ำ 2 วัน 1 คืน
NV008 วิวาห์หวาน เมืองล้านนา 3 วัน 2 คืน
NV004 Chiang Mai Tarzan Adventure 3 days 2 nights
ทริปมหาสงกรานต์เจียงใหม่ 3 วัน 3 คืน 12 – 15 เมษายน
SV005 เกาะนางยวน Nang Yuan Resort
แพคเก็จทัวร์ : โปรแกรม 4 ล่องแก่งเรือยาง-เพ้นท์บอล-นั่งเรือชมเขื่อนขุนด่าน
SV001 แพคเก็จกระบี่ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ภาคกลาง อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี 2 วัน 1 คืน ราคา 2,999 บาท
ทัวร์ภาคอิสาน ภูกระดึง ครั้งหนึ่งในชีวิต4 วัน 2 คืน ท่านละ 3,900.-
ทัวร์ไหว้พระ ไหว้พระฉะเชิงเทรา 9 วัด (1 วัน)
ภูเพชร รีสอร์ท เขาใหญ่
สวนนงนุช พัทยา Nongnooch Village
แพคเก็จ กาญจนบุรี 2 วีน 1 คืน
P01 เกาะกูด คาบาน่า 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ปักกิ่ง เชียงไฮ้
Resort บ้านกำเนิดพลอย ปราณบุรี
แพคเก็จทัวร์ : โปรแกรม 3 ล่องแก่งเรือยาง-ล่องเรือชมเขื่อนขุนด่าน-เพนท์บอล
แพคเก็จทัวร์ : โปรแกรม 2 นั่งเรือชมเขื่อนขุนด่านปราการชล และกิจกรรมAdventure
แพคเก็จทัวร์ : โปรแกรม 1 ล่องเรือชมเขื่อนขุนด่านปราการชล และกิจกรรมAdventure
แพคเก็จทัวร์ : แก่งหินเพิง โรยตัวธารรัตนา
แพคเก็จทัวร์ : นครนายก โรยตัวธารรัตนา 2 วัน 1 คืน
แพคเก็จทัวร์ : นครนายก โรยตัวธารรัตนา 1 วันdot
กรอกคำที่ต้องการค้นหา
dot
dot
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

dot
bulletการจองและการชำระเงิน !
bulletลูกค้าที่ใช้บริการ
bulletเรือดินเนอร์ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา
bulletเรือแกรนด์เพิร์ล
bulletเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์
bulletเรือเจ้าพระยาครุยส์
bulletเรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส
bulletเรือริเวอร์ไซด์
bulletเรือริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส
bulletเรือแว่นฟ้า Wan Fah
bulletเรือลอยนาวาครุยส์
bulletเรือมโนราห์ครุยส์
bulletเรือแห่งสยาม
bulletเรือคุณแม่
bulletเรืออังสนา
bulletล่องเรือแกรนด์เพิร์ล ช่วงเช้า
bulletล่องเรือแกรนด์เพิร์ล ช่วงบ่าย
dot
การเดินทางไปท่าเรือ
dot
bulletท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา
bulletท่าเรือริเวอร์ไซด์ บางพลัด
bulletท่าเรือเอเซียทีค เจริญกรุง
dot
ทัวร์อยุธยา ล่องเรือไหว้พระ
dot
bulletทัวร์อยุธยา เรือริเวอร์ซันครุยส์
bulletทัวร์อยุธยา เรือแกรนด์เพิร์ล
dot
ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ
dot
bulletเตรียมตัวเที่ยวอย่างมืออาชีพ
bulletเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย
dot
รับข่าวสารจากเรา

dot
เรือแกรนด์เพิร์ล ทัวร์อยุธยา โดยเรือแกรนด์เพิร์ล ทิฟฟานี่ คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา ทัวร์กรุงเทพฯ นิทรรศรัตนโกสิน 1 วัน เกี่ยวกับเรา
เรือเจ้าพระยาครุยส์ ทัวร์อยุธยา โดยเรือริเวอร์ซัน ครุยส์ อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ราชบุรี 1 วัน นโยบายเวบไซต์
เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์ ล่องคลองบางกอกน้อย โดยเรือแว่นฟ้า คาลิปโซ่ คาบาเร่ต์โชว์   ทำไมต้อง วีสมาย แทรเวล
เรือริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส   แมมโบ้ ราคาเร่ต์โซว์   ติดต่อเรา
เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส       Facebook
เรือแว่นฟ้า       Fanpage Facebook
เรือมโนราห์        
เรือลอยนาวา