ReadyPlanet.com
dot dot
เรือริเวอร์ซันครุยส์ ทัวร์อยุธยา One Day Trip River Sun

 

ล่องเรือริเวอร์ซัน ครุยส์  River Sun Cruise Dinner ดินเนอร์
ล่องเรือริเวอร์ซัน ครุยส์  River Sun Cruise Dinner ดินเนอร์
โปรแกรมทัวร์อยธยา - ล่องเรือริเวอร์ซัน
โปรแกรม 1 : เดินทางไปโดยรถ – กลับโดยเรือริเวอร์ซัน One Day Trip
เวลาเดินทาง 07.00 - 15.30 น. ( เปิดบริการทุกวัน)
 
อัตราค่าบริการ ราคาปกติ ราคาพิเศษ   รถรับ - ส่ง 
ผู้ใหญ่ ( คนไทยและต่างชาติ ) ท่านละ   2,100  บาท ท่านละ   1,600  บาท 150  บาท
เด็ก อายุระหว่าง 3 - 10 ปี ท่านละ   1,600  บาท ท่านละ   1,100  บาท  
* รถรับส่ง ตามเงี่อนไข โปรดสอบถาม   
       
ค่าบริการนี้รวม      
1. ล่องเรือริเวอร์ซัน ครุยส์ เวลา 07.00 - 15.30 น. 2. อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ น้ำดื่มเปล่า ชา กาแฟ
3. รถปรับอากาศ นำเที่ยวตามโปรแกรม 4. มัคคุเทศก์ บรรยายภาษาอังกฤษ / ไทย
5.ค่าธรรมเนียมการเข้าสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม  
 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อยุธยา One Day Trip โดยเรือริเวอร์ซันครุยส์
 
07.00 น. เช็คอินที่ เคาน์เตอร์ริเวอร์ซัน ณ ท่าเทียบเรือ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา
07.30 น. รถออกจากศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้
09.00 น. ถึง พระราชวังบางปะอิน นำชมพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นพระราชวังที่สวยงามด้วยศิลปะผสม
            ผสานกันทั้งแบบจีนและแบบยุโรป
10.30 น. เข้าสู่อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นเมืองหลวงของไทยยาวนานถึง 417 ปี ความสวยสดงดงามของพระบรมมหาราชวัง วัดวาอารามใน
  อดีต ที่เหลือไว้แต่เพียงซากปรักหักพังอันมีค่าชวนชม เป็นเหมือนมิติหนึ่งที่ทำให้อดีตชัดเจนขึ้น การนำชมจึงนำชมทั้งสถานที่ที่ปรักหักพังและสถานที่ที่มิได้ถูกเผาทำลาย
  * วัดมหาธาตุ อายุนานกว่า 600 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอยุธยาสมัยนั้น เป็นสาเหตุที่เมื่อเกิดสงครามไทย - พม่า วัดแห่งนี้จึงถูกเผาทำลายเกือบทั้งหมด
  ** วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดที่ยังคงสภาพเดิม เพราะพม่าใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการ จึงมิได้ถูกเผาทำลาย ณ วัดนี้มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์งดงาม และพระพุทธรูปแกะสลักจากหินเขียวอายุนับพันปี ซึ่งทั้งสององค์นี้นับเป็นศิลปะที่ล้ำค่า
  *** วัดโลกยสุทธาราม สันนิษฐานจากสถาปัตยกรรมว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น บริเวณวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ เดิมมีความยาวประมาณ 28 เมตร แต่เนื่องจากได้รับการบูรณะในปี พ.ศ. 2499 จึงทำให้ลักษณะองค์พระผิดไปจากเดิม และมีความยาวเพิ่มขึ้นเป็น 37 เมตร
12.30 น. ออกจากวัดโลกยสุทธาราม เพื่อไปลง เรือริเวอร์ซัน ณ ท่าเทียบเรือวัดช่องลม จังหวัดนนทบุรีอาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน
  แบบบุฟเฟต์ มีทั้งอาหารไทย–ยุโรป ของหวาน และผลไม้ตามฤดูกาล อาหารรสเลิศกับบรรยากาศการล่องเรือที่หรูหรา คือ ความประทับใจ
บ่าย บริการ ชา กาแฟ ตลอดระยะเวลาการล่องเรือ บรรยากาศสองฝั่งเจ้าพระยายามที่ผ่านสายตาจากเรือริเวอร์ซันที่มีมุมมอง ทั้งจากภายในห้อง
  ผู้โดยสารที่เป็นห้องปรับอากาศ หรือจากดาดฟ้าที่รับลมธรรมชาติและความสดชื่นจากแม่น้ำ เป็นภาพที่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆ เข้าสู่เมืองผ่าน พระบรมมหาราชวัง และ วัดอรุณฯ พระปรางค์วัดอรุณฯ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี บริเวณนี้คือพระราชวังเดิมเมื่อครั้งไทยย้ายราชธานีจากอยุธยามาตั้งเมืองหลวงเป็นกรุงธนบุรี
15.30 น. (โดยประมาณ) ถึงท่าเทียบเรือที่ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา
   
ตลอดการเดินทาง มีมัคคุเทศก์บรรยายถึงเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์และสถานที่ต่างๆที่ได้ชม การเดินทางในลักษณะนี้เป็นการเดินทางที่คุ้มค่าคุ้มเวลาที่สุด การนำเสนอสถานที่อันเป็นโบราณสถานนั้นได้เลือกสรรเพื่อเป็นการเปรียบเทียบ เป็นการย้อนอดีตให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ผนวกกับการล่องเรือตามแม่น้ำชมธรรมชาตินับเป็นการให้รางวัลแก่ชีวิตที่น่าภูมิใจและเป็นการรู้จักเมืองไทยโดยสถานที่จริงเป็นโปรแกรมหนึ่งที่รวบรวมสิ่งที่อยากรู้ สิ่งที่ต้องการสัมผัส การพักผ่อนและการบันทึกด้วยภาพไว้ได้อย่างครบถ้วนที่สุด

ขั้นตอนการจอง
1. แจ้งชื่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ที่เบอร์ 02 - 863 0925 หรือ 087 - 4985244  หรือจองออนไลน์ผ่านเวบไชต์
2. ชำระเงินโดย โอนผ่านธนาคาร หรือผ่านทาง ATM หรือโอนทางอินเตอร์เน็ต
3. เจ้าหน้าที่จะโทรกลับเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
4. รับเอกสารการจองทาง E-mail หรือ SMS

 


ชื่อผู้จอง :  *
ชื่อผู้เดินทาง :
เพศ : ชาย
หญิง
เบอร์ติดต่อ :  *
E mail Address :  *
วันเดินทาง :  *
จำนวนผู้เดินทาง :
เลือกชื่อเรือที่ต้องการ :
ดินเนอร์เรืออื่นๆ :
ข้อมูลเพิ่มเติม :ล่องเรือ

เรือแกรนด์เพิร์ลครุยส์ ทัวร์อยุธยา One Day Trip Grand Pearl
ล่องเรือ วัดภูโปรแกรมล่องเรือขึ้น
ล่องเรือ วัดภูโปรแกรมล่องเรือลง
ล่องเรือ ล่องเจ้าพระยาไปอยุธยา ขี่จักรยานชมเมืองเก่า 2 วัน 1 คืน
ล่องเรือ เมขลา 2 วัน 1 คืน กรุงเทพ – อยุธยา
ล่องเรือ เมขลา 2 วัน 1 คืน อยุธยา – กรุงเทพ
เรือริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส รายการอาหาร
เรือริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส ดินเนอร์
ลูกค้าที่ใช้บริการ วีสมาย แทรเวล
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ : ล่องเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์
เรือไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์
สถานที่ต่างๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส
จดหมายข่าวท่องเที่ยว จาก วีสมายแทรเวลdot
กรอกคำที่ต้องการค้นหา
dot
dot
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

dot
bulletการจองและการชำระเงิน !
bulletลูกค้าที่ใช้บริการ
bulletเรือดินเนอร์ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา
bulletเรือแกรนด์เพิร์ล
bulletเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์
bulletเรือเจ้าพระยาครุยส์
bulletเรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส
bulletเรือริเวอร์ไซด์
bulletเรือริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส
bulletเรือแว่นฟ้า Wan Fah
bulletเรือลอยนาวาครุยส์
bulletเรือมโนราห์ครุยส์
bulletเรือแห่งสยาม
bulletเรือคุณแม่
bulletเรืออังสนา
bulletล่องเรือแกรนด์เพิร์ล ช่วงเช้า
bulletล่องเรือแกรนด์เพิร์ล ช่วงบ่าย
dot
การเดินทางไปท่าเรือ
dot
bulletท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา
bulletท่าเรือริเวอร์ไซด์ บางพลัด
bulletท่าเรือเอเซียทีค เจริญกรุง
dot
ทัวร์อยุธยา ล่องเรือไหว้พระ
dot
bulletทัวร์อยุธยา เรือริเวอร์ซันครุยส์
bulletทัวร์อยุธยา เรือแกรนด์เพิร์ล
dot
ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ
dot
bulletเตรียมตัวเที่ยวอย่างมืออาชีพ
bulletเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย
dot
รับข่าวสารจากเรา

dot
เรือแกรนด์เพิร์ล ทัวร์อยุธยา โดยเรือแกรนด์เพิร์ล ทิฟฟานี่ คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา ทัวร์กรุงเทพฯ นิทรรศรัตนโกสิน 1 วัน เกี่ยวกับเรา
เรือเจ้าพระยาครุยส์ ทัวร์อยุธยา โดยเรือริเวอร์ซัน ครุยส์ อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ราชบุรี 1 วัน นโยบายเวบไซต์
เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์ ล่องคลองบางกอกน้อย โดยเรือแว่นฟ้า คาลิปโซ่ คาบาเร่ต์โชว์   ทำไมต้อง วีสมาย แทรเวล
เรือริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส   แมมโบ้ ราคาเร่ต์โซว์   ติดต่อเรา
เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส       Facebook
เรือแว่นฟ้า       Fanpage Facebook
เรือมโนราห์        
เรือลอยนาวา