เรือด่วนเจ้าพระยา - ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา - ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยากำหนดการเดินทาง
08.30 ลงทะเบียนที่ท่าเรือสาทร (สะพานตากสิน)
09.00 ออกเดินทางจากท่าเรือสาทร (BTS สถานีสะพานตากสิน)
วัดบุคคโล นมัสการ ไหว้หลวงพ่อแพ พระพุทธประทานพร
วัดราชสิงขร สักการะหลวงพ่อแดง เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปเนื้อสำริดทองคำปางมารวิชัย
วัดยานนาวา “วัด อันมีพาหนะดุจสําเภาในการที่จะนําพาเวไนยสัตว์ให้ข้ามพ้นโอฆะสงสาร” ชมพระเจดีย์ทั้ง 2 องค์ที่อยู่ บน พระสําเภา นั้นเป็นรูปแบบ สถาปัตยกรรม “แบบขนบประเพณี” พระเจดีย์แบบย่อมุมไม้สิบหก และ แบบย่อมุมไม้ยี่สิบ ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ตอนต้นที่มีความงามและเป็นเอกลักษณ์ยิ่ง พร้อมชมพระวิหารเก๋งจีน และ พระแท่นที่ประทับ ร.3
วัดกัลยาณมิตร นมัสการสมเด็จพระพุทธรัตนไตรนายก (หลวงพ่อซำปอกง) พร้อมกราบสักการะพระพุทธรูปหล่อปางป่าเลไลยก์ พระประธานในพระอุโบสถ ซึ่งเป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพระประธานเป็นพระปางป่าเลไลยก์
วัดอรุณ มีคติว่าไหว้พระวัดอรุณฯ ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวันพระพุทธรูปสำคัญคือพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก ปูชนียวัตถุ พระปรางค์วัดอรุณ เป็นศิลปะขอม
วัดระฆัง มีคติว่าไหว้พระวัดระฆัง ชื่อเสียงโด่งดังทั้งปี พระพุทธรูปสำคัญ คือพระพุทธรูปยิ้มรับฟ้า เป็นพระประธานในพระอุโบสถ มีเรื่องเล่ากันว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยตรัสว่า "ไปวัดไหนไม่เหมือนมาวัดระฆัง พอเข้าประตูโบสถ์ พระประธานยิ้มรับฟ้าทุกที..." พร้อมสักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และชมตำหนักจันทน์ หรือ หอพระไตรปิฎกเดิมเป็นตำหนักและหอประทับนั่งของรัชกาลที่ 1
ล่องเข้าคลองบางกอกน้อย แวะไหว้หลวงพ่อโบสถ์น้อย ที่วัดอมรินทราราม
วัดราชาธิวาส มีพระพุทธรูปสำคัญศักดิ์สิทธิ์อาทิพระพุทธไสยาสน์ พระอุโบสถเป็นทรงขอมคล้ายนครวัด และศาลาการเปรียญที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง
วัดเทวราชกุญชร สักการะ พระพุทธเทวราชปฏิมากร ฝีมือช่างสมัยทวารวดีผสมอู่ทองที่มีความงดงามมาก อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ไม้สักทองให้ได้ชมกันด้วย
17.00 ถึงท่าเรือสาทร โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
ระยะเวลาการขายบัตร :

ระยะเวลาการท่องเที่ยว :  


Visitors: 71,530