ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี เกาะไข่ เกาะราชา เกาะเฮ อ่าวพังงา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี เกาะไข่ เกาะราชา เกาะเฮ อ่าวพังงา 5 วัน 4 คืน 

กรุ๊ปเหมากำหนดวันเดินทางและจุดนัดหมายได้

พิเศษสุด สำหรับลูกทัวร์ของเราเท่านั้น !! 

** ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ ด้วยเรือ Speed Boat อันทันสมัย 

** ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ ด้วยเรือ Speed Boat อันทันสมัย 

** ล่องเรือชมทิวทัศน์ ณ อ่าวพังงา

** ร้านอาหารที่คัดสรรอย่างดี เน้นอาหารพื้นถิ่น รสจัดจ้าน และซีฟู้ดสดๆ 

** ที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ใจกลางเมืองภูเก็ต 

วันแรก กรุงเทพ ภูเก็ต 

18.30 น. นัดพบที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ) โดยมีทีมงานวีทราเวลเน็ตให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

19.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

23.00 น. บริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1) 

วันที่สอง ภูเก็ต อนุสาวรีย์ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทรี ดำน้ำชมปะการัง เกาะพีพี เกาะไข่

06.00 น. เดินทางสู่ ภูเก็ต ชมความงดงามของ สะพานสารสิน สะพานแห่งตำนานรัก และ สักการะ อนุสาวรีย์ท้าวเทพสตรี-ท้าวศรีสุนทร สองวีรสตรีไทย 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2) ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว

09.00 น. เดินทางโดยเรือ Speed Boat สู่เกาะพีพี ชมความงดงามของเกาะพีพีเล อ่าวปิเลีะ อ่าวมาหยา จาำกนั้นเดินทางสู่ เกาะพีพีดอน ดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสามหาด 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเกาะพีพีดอน (มื้อที่ 3)

13.30 น. เดินทางสู่เกาะไข่ ที่มีหาดทรายขาวละเีอียด ดำน้ำชมปะัการัง พักผ่อนริมชายหาด ณ เกาะไข่นอก และเกาะไข่ใน

17.00 น. เข้าพัก ณ โรงแรมไอพาวิลเลี่ยน / โรงแรมคาทีน่า โรงแรม 3 ดาว ใจกลางเมืองภูเก็ต หรือระดับเดียวกัน (2 ท่าน/ห้อง) 

19.00 น.บริการอาหารเย็น ณ ป่าหล่ายซีฟู้ด ร้านอาหารทะเลชื่อดังเมืองภูเก็ต (มื้อที่ 4) 

20.00 น. ท่องราตรีเมืองภูเก็ต หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย (หากท่านใดมีความประสงค์จะชมภูเก็ตแฟนตาซีให้แจ้งที่มัคคุเทศก์เพื่้อทำการสำรองที่นั่งพร้อมบริการรถรับส่ง) 

วันที่สาม ดำน้ำชมปะการัง เกาะราชา เกาะเฮ แหลมพรหมเทพ 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5)

08.00 น. เดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง

08.30 น. นั่งเรือ Speed boat เดินทางสู่ เกาะเฮ (Coral Island)

09.00 น. ถึง เกาะเฮ (Coral Island) เกาะทีมีหาดทรายขาวละเอียดมาก น้ำทะเลใสจนมองเห็นพื้นเบื้องล่าง ให้ท่านได้อิสระกับการพักผ่อน เล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น หรือนอนอาบแดดริมชายหาดขาวละเอียด หรือจะเลือกสนุกกับกิจกรรมบนเกาะ เช่น เรือ Banana boat เรือลากร่ม Sea walker 

10.00 น. เดินทางทางสู่ เกาะราชา (Racha Island) ซึ่งเป็นไฮไลต์ของโปรแกรมนี้ เกาะราชาเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียดมาก เนื่องจากอยู่ไกลจากฝั่งมาก มีน้ำทะเลสีฟ้าคราม และใสมากๆ

10.30 น. ดำน้ำชมปะการัง ณ อ่าวคอนแค ซึ่งมีปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์มาก และน้ำใสที่สุด เป็นจุดดำน้ำที่สวยงามที่สุดของเกาะราชา

11.30 น. เดินทางสู่ อ่าวปะตก ซึ่งเป็นหาดที่สวยที่สุดของเกาะราชา หาดทรายขาวละเอียดเนียนนุ่มมาก น้ำทะเลใสราวกับกระจก 

12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ Coconut Restuarant บรรรยากาศท่ามกลางสวนมะพร้าว (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณอ่าวปะตก 

14.00 น. ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ที่ อ่าวสยาม ที่มีน้ำทะเลใสราวกับกระจก และปะการังสมบูรณ์มาก

15.30 น. อำลาเกาะราชา ด้วยความประทับใจ เดินทางกลับภูเก็ต 

16.30 น. เดินทางกลับที่พัก 

18.00 น. ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่แหลมพรหมเทพ จุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดของภูเก็ต

19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารตังเกซีฟู้ด ร้านอาหารอร่อยเมืองภูเก็ต (มื้อที่ 7) ... หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สี่ เที่ยวเมืองภูเก็ต หลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง พระผุด อ่าวพังงา เกาะปันหยี 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 8)

08.30 น. เที่ยวรอบเมืองภูเก็ต ชมตึกเก่าสถาปัตยกรรมโบราณแบบชิโนโรตุกิส 

09.00 น. นมัสการหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง วัดฉลอง เกจิอาจารย์ชื่อดังผู้นำปราบกบฏอั้งยี่สมัยรัชกาลที่ 5 

10.00 น. นมัสการพระผุด (Unseen in Thailand) วัดพระทอง เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปดูเสมือนผุดขึ้นมาจากพื้นโบสถ์ 

11.00 น. ซื้อของฝากของที่ระลึก เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ แกงไตปลา ผ้าบาติก มุกแท้จากทะเลภูเก็ต

12.00 น. บริการอาหารกลางวันอร่อยแบบบุฟเฟ่ต์อินเตอร์ ณ ภัตตาคารไทยนาน (มื้อที่ 9) 

14.00 น. ล่องเรือทัวร์ชมความงามของ อ่าวพังงา ชมความงดงามของหมู่เกาะน้อยใหญ่ รูปร่างแปลกตา ชมภาพเขียนอายุกว่า 3,000 ปี ที่ เขาเขียน ชมความมหัศจรรย์ของ เขาตะปู หรือ เกาะเจมส์บอน ชมความแปลกประหลาด ของภูเขาที่พิงเลื่อนมากันที่ เขาพิงกัน นั่งเรือเข้าชม ถ้ำลอด ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา ชมเกาะรูปร่างคล้ายสุนัขที่ เขาหมาจู

16.00 น. แวะซื้อของที่ระลึก และชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ณ เกาะปันหยี 

17.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านนิวเฟิร์น บนเกาะปันหยี (มื้อที่ 10) 

วันที่ห้า พังงา กรุงเทพ 

05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

ราคา

ผู้ใหญ่ 7,300 บาท/ท่าน 

เด็ก 3-12 ปี 6,600 บาท เสริมเตียง, เด็ก 3-12 ปี 5,500 ปี ไม่เสริมเตียง

ราคานี้รวม 

รถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 

เรือ Speed boat ดำน้ำทะเลภูเก็ต 2 วัน และเรือทัวร์ใหญ่ชมทิวทัศน์อ่าวพังงา

อาหาร 10 มื้อ

ที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน 

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท 

มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

พิเศษ

หมวกที่ระลึก

การจองทัวร์

โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย 

ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป ชุดสำหรับเล่นน้ำ ดำน้ำ 


หมายเหตุ 

โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และวีทราเวลเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งตามความเหมาะสม และั ปรับเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ VIP ในกรณีที่มีการจองไม่ถึง 30 ท่าน  


Visitors: 69,168