ทัวร์เชียงคาน ภูทับเบิก ภูลมโล/ภูหินร่องกล้า ภูเรือ ภูทอก 4 วัน 3 คืน

วันแรก กรุงเทพ เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก 

20.30 น. นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ) 

21.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่ล่าสุด มุ่งหน้าสู่ ภูทับเบิก จ. เพชรบูรณ์

 

วันที่สอง ภูทับเบิก ไร่กะหล่ำปลียักษ์ จุดชมวิวธารพายุ ภูลมโล ชมดอกพญาเสือโคร่ง / ภูหินร่องกล้า ผาชูธง ลานหินปุ่ม ทุ่งดอกกระดาษ ผาพบรัก ผาสลัดรัก ผาบอกรัก ผาคู่รัก ผารักยืนยัง ผาไททานิค วัดผาซ่อนแก้ว 

06.00 น. ชมทะเลหมอกและไร่กะหล่ำปลียักษ์ ณ ภูทับเบิก ยอดเขาที่สูงที่สุดของ จ.เพชรบูรณ์ กว่า 1,768 เมตร เลือกซื้อของที่ระลึกน่ารักๆ จากชาวเขา 

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

08.00 น. แวะชม จุดชมวิวธารพายุ Unseen Thailand ชมทะเลภูเขาสลับซับซ้อน รูปร่างแปลกตา งดงามมาก

พฤศจิกายน - ธันวาคม นำคณะเที่ยวลานหินปุ่ม ผาชูธง 

10.00 น. เที่ยวชมภูหินร่องกล้า ชมความงดงามของ ลานหินปุ่มปรากฎการณ์อันน่าอัศจรรย์ โดยจะมีหินเป็นลักษณะเป็นตะปุ่มตะปั่มจำนวนมาก 

จากนั้นแวะชมวิวที่ ผาชูธง เป็นสถานที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จะชูธงค้อนเคียวทุกครั้งที่รบชนะรัฐบาล ปัจจุบันมีธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่ ที่นี่ลมเย็นสบาย มองเห็นป่าน้ำหนาวอยู่ไม่ไกล

มกราคม นำคณะเที่ยวชมดอกพญาเสือโคร่ง ภูลมโล 

10.00 น. นั่งรถท้องถิ่น ชมดอกพญาเสือโครงสีชมพู หรือซากุระเมืองไทย บานสะพรั่ง กว่าหนึ่งแสนต้น บนพื้นที่กว่า 1, 000 ไร่ ณ ภูลมโล แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และเป็นจุดชมดอกพญาเสือโครงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ ร้านรังทอง (มื้อที่ 2)

13.00 น. เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ ชมทุ่งดอกกระดาษ หลากสีสัน และ ชมวิวทิวเขา และหน้าผารูปทรงแปลกตา ณ ผาบอกรัก ผาพบรัก ผาสลัดรัก ผาคู่รัก ผารักยืนยง ผาไททานิค 

15.00 น. ชมความงดงามของทิวทัศน์เขาค้อ มองเห็นผาซ่อนแก้วและทิวเขาสลับซับซ้อน และเที่ยวชมความงดงามของ วัดผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ

17.00 น. เข้าพัก ณ ระยองภูเรือรีสอร์ท/ภูเรือบุษบารีสอร์ทแอนด์สปา/ภูกวีรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน (2 ท่าน/ห้อง) 

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 3)

 

วันที่สาม ภูเรือ ชาโตเดอเลย ไร่ทีเอสเอ เชียงคาน แก่งคุดคู้ ตลาดนัดเชียงคาน ล่องเรือแม่น้ำโขง ถนนคนเดินเชียงคาน 

05.30 น. ชมพระอาทิตย์ขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่ผาโหล่นน้อย สามารถมองเห็นภูหลวงและทะเลภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินเลียบหน้าผา ผ่านป่าไม้ที่มืดครื้ม อากาศเย็นสบาย จนถึงยอด ภูเรือซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงได้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต ระหว่างทางจะมีดอกไม้ป่า เช่น กระเจียว กระดุมเงิน ชมสวนหินพาลี ซึ่งมีหินรูปร่างประหลาด เช่นหินศิวะ หินเต่า .. บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 4)

*** เทศกาลปีใหม่ นำคณะเที่ยวชม งานไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ เทศกาลต้นคริสมาสต์ 

10.30 น. เที่ยวชมสวนองุ่นภูเรือวโนทยาน ไร่องุ่นขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แวะซื้อผลิตภัณฑ์ ไวน์ ชาโต เดอ เลย องุ่นสด พร้อมสินค้าเกษตรนานาชนิด

11.30 น. แวะชมไร่ทีเอสเอ TSA ชมแปลกปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาชนิด ซึ่งมีการจัดสวนที่สวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับฟักทองยักษ์หนักกว่า 10 กิโลกรัม

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารล้านช้าง   (มื้อที่ 5) 

13.30 น. เดินทางสู่เชียงคาน 

15.30 น. ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งโขง ผ่านแก่งคุดคู้ ภูควายเงิน ภูผาแบ่นจากนั้นช้อปปิ้งซื้อของฝากมากมาย ณ ตลาดนัดเชียงคาน ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวแก้วที่อร่อยมาก

17.00 น. เข้าที่พัก ใน เชียงคาน บ้านอุ่นรัก / เรือนรักริมโขง / อุ่นรักริมโขง / ใดเฮงบูติกโฮเต็ล หรือ ระัดับเดียวกัน (ห้องแอร์ 2 ท่าน/ห้อง ห้องน้ำในตัว ) 

18.00 น. เดินเล่นถนนคนเดินเชียงคานยามค่ำคืน รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยกับอาหารหลากหลาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเขียนโปสการ์ด และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย กับ ร้านค้าสุด Hip เช่น ร้านสะบายดีเชียงคาน ไอเดียดีดี สองผัวเมีย ภูฝ้าย เพลินเพลิน กาแฟ๙เจริญ ร้านกระป๋อง Under+Over รักเลย ลมรำเพย คิดถึง ณ เชียงคาน ใช่เลย 

 

วันที่สี่ ตักบาตรข้าวเหนียว ภูทอก วัดศรีคุณเมืองพระธาตุศรีสองรัก วัดเนรมิต พิพิธภ้ณฑ์ผีตาโขน ไร่กำนัลจุล 

06.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนเชียงคาน (ลูกค้าจ่ายค่าทำบุญเองตามอัธยาศัย ชุดละประมาณ 50 บาท)

06.30 น. ชมพระอาทิตย์ขี้นและทะเลหมอกอันงดงาม ณ ยอดภูทอก ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ อ.เชียงคานทั่วทั้งเมือง 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) 

09.00 น. ชมวัดศรีคุณเมือง วัดศิลปะล้านนาและล้านช้างอันเก่าแก่ งดงามมาก

10.00 น. อำลาเชียงคานด้วยความประทับใจ

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านสราญจิต (มื้อที่ 7) 

13.30 น. นมัสการพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเลย (ห้ามสวมเสื้อผ้าสีแดง) 

14.00 น. ชมจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามใช้เวลาวาดกว่า 8 ปี ชมอุโบสถและเจดีย์ศิลาแลงทั้งหลัง ณ วัดเนรมิตรวิปัสสนา นมัสการพระพุทธชินราชจำลองเพื่อเป็นสิริมงคล 

14.30 น. เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย ชมศิลปะพื้นบ้านท้องถิ่น อำเภอด่านซ้าย จ.เลย

17.00 น. ซื้อของฝาก ณ ไร่กำนัลจุล ... รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

ราคา จอยทัวร์ เดินทางรวมกับท่านอื่นๆ 

ผู้ใหญ่ 6,700 บาท/ท่าน เด็ก 3-1 ปี 5,000 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 

** เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

ราคาทัวร์เหมา ทัวร์หมู่คณะ 


จำนวนคน 

6 ท่าน

7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

ู้พัก โรงแรม หรือ รีสอร์ท 

8,600

7,900

7,000

6,700

หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) 28 ธ.ค - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

** เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

** เด็ก 3-12 ปี คิด 75% จากราคาผู้ใหญ่

 

ราคานี้ี้รวม 

รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด

ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน)

ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง 

ค่าอาหาร 7 มื้อ

น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง 

ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ

ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท 

มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

 

การจองทัวร์

โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย 

ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม เสื้อกันหนาว หมวก กล้องถ่ายรูป


หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


Visitors: 74,790